การกดจุด

การกดจุด หมายถึง การใช้นิ้วมือกด ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Finger pressures คือ การกดสัมผัสด้วยนิ้วมือ ไม่ใช่การนวดถูซึ่งหมายถึงการใช้นิ้วมือทั้ง 5 รวมทั้งอุ้งมือฝ่ามือ ถูคลึงตามร่างกายและโดยทั่วไปการนวดมักต้องทายาหรือทาครีมนวดตัว ไม่เช่นนั้นก็อาจมีการเจ็บปวดจากการเสียดสีแต่การใช้นิ้วกดสัมผัสนั้นไม่ต้องทายาใดๆ

Share Your Valuable Views

Watch Our Video

MORE FAVORITE CHOICES

flexibleWebDesign purchase validation
ติดตาม
     สุขภาพทางเลือก
     เกี่ยวกับเรา
     เครื่องมือสุขภาพ
 .
facebook 16  Facebook กัวซา รู้จักศูนย์เรียนรู้ iLife
ตลาดสุขภาพทางเลือก
twitter 16  Twitter การกดจุด รู้จัก iLifeMarket
วีดีโอเกี่ยวกับสุขภาพ
pinterest 16  Pinterest การกดจุดสะท้อนเท้า ผู้บริหาร iLife รูปภาพเกี่ยวกับสุขภาพ
youtube 16  Youtube แมคโครไบโอติกส์ โครงานสวนสมุนไพร ห้องสมุดออนไลน์
flickr 16  Flickr อโรมาเธอราปี เว็บในเครือ ฐานข้อมูลสมุนไพร
  โฮมิโอพาธี ติดต่อ iLife งานวิจัยสมุนไพร
การแกว่งแขน สิทธิประโยชน์สมาชิก ถามตอบเกี่ยวกับสมุนไพร
โยคะ
สมัครสมาชิก - ฟรี ระบบอีเลินนิ่ง
สมาธิบำบัด เครื่องมือตรวจสุขภาพ
ปัสสาวะบำบัด เครื่องมือสุขภาพทั้งหมด
พลังบำบัด
สุขภาพทางเลือกทั้งหมด