ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต้นก้างปลาแดง
Sunday, 02 September 2012

Hits : 558

คำถาม

อยากทราบฤทธิ์ทางเภสัชวิยาของต้นก้างปลาแดงค่ะ ว่ามันสามารถใช้รักษาอะไรได้บ้าง อย่างไร

คำตอบ

จากการสืบค้นข้อมูล พบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต้นก้างปลาแดงได้แก่ ฤทธิ์ต้านการบีบตัวของลำไส้ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านยีสต์ และต้านเชื้อไวรัส แต่งานวิจัยทั้งหมด เป็นการศึกษาแบบในหลอดทดลอง (in vitro) ยังไม่มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิยาของต้นก้างปลาแดงทั้งในสัตว์ทดลองและในคน

หน่วยงานผู้จัดทำ

หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400

Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316

Share Your Valuable Views

Watch Our Video

MORE FAVORITE CHOICES

flexibleWebDesign purchase validation
ติดตาม
     สุขภาพทางเลือก
     เกี่ยวกับเรา
     เครื่องมือสุขภาพ
 .
facebook 16  Facebook กัวซา รู้จักศูนย์เรียนรู้ iLife
ตลาดสุขภาพทางเลือก
twitter 16  Twitter การกดจุด รู้จัก iLifeMarket
วีดีโอเกี่ยวกับสุขภาพ
pinterest 16  Pinterest การกดจุดสะท้อนเท้า ผู้บริหาร iLife รูปภาพเกี่ยวกับสุขภาพ
youtube 16  Youtube แมคโครไบโอติกส์ โครงานสวนสมุนไพร ห้องสมุดออนไลน์
flickr 16  Flickr อโรมาเธอราปี เว็บในเครือ ฐานข้อมูลสมุนไพร
  โฮมิโอพาธี ติดต่อ iLife งานวิจัยสมุนไพร
การแกว่งแขน สิทธิประโยชน์สมาชิก ถามตอบเกี่ยวกับสมุนไพร
โยคะ
สมัครสมาชิก - ฟรี ระบบอีเลินนิ่ง
สมาธิบำบัด เครื่องมือตรวจสุขภาพ
ปัสสาวะบำบัด เครื่องมือสุขภาพทั้งหมด
พลังบำบัด
สุขภาพทางเลือกทั้งหมด